Firmy a spoločnosti

 

Ponuka tréningov
Cieľové skupiny

V rámci vzdelávania pre firemných zákazníkov nastavujeme tréningy a školenia na požiadavky klientov. Naši lektori majú dlhoročné skúsenosti v podnikateľskom prostredí a školenia sú obohatené o praktické zručnosti vyskúšané v praxi. Cieľom je zvýšenie produktivity zamestnancov, zlepšenie vystupovania zamestnancov v terénnom, ale aj telefonickom či písomnom kontakte, odstránenie time waster-ov a mnoho ďalších.

 • riaditelia a majitelia firiem
 • riadiaci pracovníci
 • manažéri
 • obchodníci
 • reprezentanti
 • pracovníci back office-ov
1. Komunikácia so zákazníkom
 • Efektívna komunikácia
 • Obchodnícke zručnosti
 • Prozákaznícky orientovaná komunikácia
 • Telefonická komunikácia
 • E-mailová komunikácia
 • Parafrázovanie a reflexívne otázky
 • Rozhovor a počúvanie
2. Riešenie konfliktov
 • Zvládanie záťažových situácií
 • Asertívne správanie
 • Prijímanie a podávanie kritiky
 • Analýza konfliktných situácií
 • Stresové situácie – stress management
 • Ako dosiahnuť súhlas
3. Time management
 • Základy time managementu
 • Dokončovanie úloh
 • Plánovanie
 • Customer management + CRM
4. Slovná sebaobrana
 • Ako pohotovo reagovať na slovný útok
 • Verbálne eliminačné techniky
 • Ako si udržať suverenitu
 • Zvládnutie trápnych situácií
 • Verbálne a neverbálne správanie
5. Burn out
 • Príčiny a príznaky syndrómu vyhorenia
 • Stres
 • Stresové situácie
 • Psychohygiena
 • Relaxačné techniky
6. Služby BOZP a PO
 • A: Klasické školenie
  • základná legislatíva
  • právne predpisy
  • predpisy zamestnávateľa
 • B: Interaktívne školenie
  • v duchu BOZP s možnosťou aktivít (zapojenie zamestnancov do zdolávania požiarov)
  • zabezpečenie DHZ prípadne pracovníkov prvej pomoci

V prípade záujmu vieme pripraviť školenie na konkrétne požiadavky klienta.